De magelhaen pinguïns leven in kolonies in Patagonië.

Familie mediation

Betrokken en empathisch

Praktisch en doelgericht

Waarmee kan ik je helpen ?

Bij conflicten spelen naast gezinsleden vaak ook familie en vrienden een rol.

Familiemediation geeft ruimte voor emoties en helpt om gezamenlijk afspraken te bereiken.

Waarom Dinkel Advies voor familie mediation ?

Familie conflicten brengen emoties met zich mee. Hierdoor is het soms lastig om begrip voor elkaars standpunten op te brengen. Mijn vaardigheden als mediator helpen jullie om hier doorheen te komen. Door een goede mediation komen jullie in gesprek om gezamenlijk gedragen oplossingen te bereiken.

Als mediator ben ik neutraal, onpartijdig en verantwoordelijk voor het brengen van balans in de afspraken die jullie gaan maken. Zo kunnen jullie je richten op een nieuwe toekomst.

Dinkel Advies hanteert een praktische instelling in conflictbemiddeling waardoor binnen korte termijn bevredigende resultaten kunnen worden behaald.

Door voordelige tarieven is Dinkel Advies een goed alternatief voor familiemediation.

Wat is familiemediation ?

Familiemediation kan betrekking hebben op partnerproblematiek, scheidingsvraagstukken, ouderschapsplannen, verstoorde familieverhoudingen, opvolging in familiebedrijven, erfeniskwesties en vraagstukken met betrekking tot de zorg voor ouder wordende familieleden.

Familiemediation is gericht op een snelle, efficiënte oplossing van een specifiek en afgebakend conflict.

Conflicten binnen families zijn vaak complex en er kunnen meerdere partijen bij betrokken zijn.

Bij familiezaken kan de communicatie ernstig verstoord zijn doordat emoties, onbegrip en wantrouwen zich alsmaar opstapelen. Een probleem bij een familieconflict vormt vaak het gebrek aan objectiviteit bij beide partijen.

Tijdens de conflictbemiddeling wordt aandacht besteed aan de emotionele en zakelijke kanten van het conflict. De standpunten en belangen van verschillende familieleden worden helder op een rijtje gezet. Onder begeleiding van een mediator bedaren de emoties vaak weer, gaat onbegrip over in begrip en wantrouwen in vertrouwen.

Daarna kunnen beide partijen met respect voor elkaars belangen de problemen bespreken en tot gezamenlijke gedragen oplossingen komen.

Door familiemediation kan het conflict op een bevredigende manier worden afgesloten en kunnen relaties worden verbeterd of hersteld.

Zo komen familiezaken weer op orde.

Stappenplan Familiemediation

Voordat conflictpartners tot mediation komen zijn zij vaak in een impasse beland. De communicatie is verslechterd en de standpunten zijn verhard. Mediation is gericht op het verbeteren van communicatie en het bewegen van standpunten naar belangen en vervolgens naar mogelijke oplossingen.

De volgende stappen zijn te onderscheiden in het mediationproces:

1. Voorbereiden

 • Contact tussen partijen en mediator
 • Informatie over mediationproces
 • Overeenkomst tot mediation

 

2. Openen

 • Kennismaking tussen partijen en mediator
 • Toelichting op het mediationproces

 

3. Onderzoeken

 • Beide partijen vertellen hun verhaal
 • Herkennen van emoties
 • Bewegen van standpunten naar belangen

 

4. Indelen

 • Bevestigen en indelen van belangen
 • Verruimen van perspectief
 • Verkennen van bereidheid tot onderhandelen

 

5. Onderhandelen

 • Genereren van mogelijkheden
 • Toetsen aan objectieve criteria
 • Onderhandelen over oplossingen

 

6. Besluiten

 • Samenvatten mediationproces
 • Bevestigen onderhandelingsresultaten
 • Voorbereiden vaststellingsovereenkomst

 

7. Afsluiten

 • Ondertekenen vaststellingsovereenkomst
 • Sluiten mediation

Dinkel Advies op sociale media

Menu