Gratis informatie

De bedoeling van deze sectie is om U nuttige informatie over mediation aan te reiken.

Vragen zijn van harte welkom. 


Direct toegankelijk

Klik op een onderwerp voor meer informatie.

Wat is mediation?

Mediation gaat ver terug in de tijd. Vroeger was de dorpsoudste of het stamhoofd ‘mediator’. Hij liet partijen samen tot oplossingen komen en had hierin een bemiddelende rol. Mediation geeft aandacht aan de menselijke kant van conflicten en zorgt in het algemeen voor een verbeterde verstandhouding tussen partijen.

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale derde de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen besluitvorming te komen.

Mediation is niet vrijblijvend, partijen verbinden zich om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Het gaat er bij mediation niet om wie er juridisch gelijk heeft. Mediation lukt alleen als beide partijen de wens hebben om er samen uit te komen.

Vanuit zelfbeschikking, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid betreft mediation een gestructureerd proces van voorbereiden, onderzoeken, onderhandelen en vastleggen van resultaten. De vrijwilligheid zorgt ervoor dat beide partijen gemotiveerd zijn om het conflict op te lossen.

Mediation kan toegepast worden bij geschillen omtrent familieverhoudingen, zakelijke relaties, overheidsinstanties en woonomgevingen.

Lees meer »

Familie Mediation

Familiemediation kan betrekking hebben op partnerproblematiek, scheidingsvraagstukken, ouderschapsplannen, verstoorde familieverhoudingen, opvolging in familiebedrijven, erfeniskwesties en vraagstukken met betrekking tot de zorg voor ouder wordende familieleden.

Lees meer »

Mediation Stijlen

Met de sterke toename van het gebruik van mediation en van het aantal mediators heeft zich een verscheidenheid in mediation stijlen ontwikkeld:

 

  • Transformatieve mediation: de mediator neemt geen regie over het proces noch over de inhoud. Het doel is om vanuit een 'crisis in de communicatie' naar een positieve interactie te gaan waarbij de betrokkenen zelf tot een uitkomst komen.
  • Faciliterende mediation: de mediator stuurt nadrukkelijk op het proces en houdt afstand van de inhoud. Door de sturing heeft de mediator een zekere invloed op de uitkomst van de mediation.
  • Evaluerende mediation: de mediator neemt regie over het proces en de inhoud. De mediator houdt zich actief met de inhoud van het geschil bezig en evalueert de gevonden uitkomsten.
Lees meer »


Informatie Opslaan

Mediation informatie samengesteld en aangeboden door Dinkel Advies.

Beschikbare informatie:

  • Video mediation
  • Presentatie mediation
  • Evaluatie mediation
  • Informatie mediation
  • Ouderschapsplan

Graag je naam en e-mail om informatie te downloaden

internet

Selectie van mediation informatie op internet.


Wat is mediation

Bron: De Rechtspraak, 2018.

Bron: ICM, 2015


Zakelijke en familie mediation

Bron: Mediation Amsterdam, 2018.