Afspraken mediation

Om tot mediation over te gaan maken we de volgende afspraken:

 

1. Akkoord over beginselen mediation:

 • vrijwillig, geen gedwongen deelname

 • vertrouwelijk, geheimhouding

 • voorkomend, respect naar elkaar

 • verzoenend, ruimte voor emoties

 • voortvarend, inspanningsverplichting 

 • vrijblijvend, vrij overleggen 

 • voorzienend, gericht op de toekomst

 

2. Tekenen mediation overeenkomst:

 • gegevens van partijen

 • inspanningsverplichting

 • onpartijdigheid van mediator

 • mediation tarieven

 

3. Akkoord over mediation proces:

 • beide partijen vertellen hun verhaal

 • herkennen van emoties

 • bewegen van standpunten naar belangen

 • genereren van mogelijkheden

 • toetsen aan objectieve criteria

 • onderhandelen over oplossingen

 • samenvatten mediationproces

 • bevestigen onderhandelingsresultaten

 • voorbereiden vaststellingsovereenkomst

 

4. Tekenen vaststellingsovereenkomst

 

5. Sluiten mediation