Wat is mediation?

Mediation gaat ver terug in de tijd. Vroeger was de dorpsoudste of het stamhoofd ‘mediator’. Hij liet partijen samen tot oplossingen komen en had hierin een bemiddelende rol. Mediation geeft aandacht aan de menselijke kant van conflicten en zorgt in het algemeen voor een verbeterde verstandhouding tussen partijen.

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale derde de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen besluitvorming te komen.

Mediation is niet vrijblijvend, partijen verbinden zich om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Het gaat er bij mediation niet om wie er juridisch gelijk heeft. Mediation lukt alleen als beide partijen de wens hebben om er samen uit te komen.

Vanuit zelfbeschikking, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid betreft mediation een gestructureerd proces van voorbereiden, onderzoeken, onderhandelen en vastleggen van resultaten. De vrijwilligheid zorgt ervoor dat beide partijen gemotiveerd zijn om het conflict op te lossen.

Mediation kan toegepast worden bij geschillen omtrent familieverhoudingen, zakelijke relaties, overheidsinstanties en woonomgevingen.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.