Stappenplan Mediation

De volgende stappen zijn te onderscheiden in het mediationproces:

 

1. Voorbereiden

 • Contact tussen partijen en mediator
 • Informatie over mediationproces
 • Overeenkomst tot mediation

 

2. Openen

 • Kennismaking tussen partijen en mediator
 • Toelichting op het mediationproces

 

3. Onderzoeken

 • Beide partijen vertellen hun verhaal
 • Herkennen van emoties
 • Bewegen van standpunten naar belangen

 

4. Indelen

 • Bevestigen en indelen van belangen
 • Verruimen van perspectief
 • Verkennen van bereidheid tot onderhandelen

 

5. Onderhandelen

 • Genereren van mogelijkheden
 • Toetsen aan objectieve criteria
 • Onderhandelen over oplossingen

 

6. Besluiten

 • Samenvatten mediationproces
 • Bevestigen onderhandelingsresultaten
 • Voorbereiden vaststellingsovereenkomst

 

7. Afsluiten

 • Ondertekenen vaststellingsovereenkomst
 • Sluiten mediation

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.