Wat is een mediator?

Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die kan helpen om een conflict op te lossen.

Een mediator is:

  • geen eenzijdige belangenbehartiger, zoals een advocaat;
  • neutraal;
  • onpartijdig;
  • niet gericht op het innemen van standpunten, zoals een rechter.

Een mediator zal:

  • vertrouwelijke gesprekken voeren;
  • vragen stellen om het geschil en de belangen duidelijk naar voren te brengen;
  • partijen stimuleren om zelf met een oplossing van het conflict te komen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.