Waarom Dinkel Advies voor mediation ?

Dinkel Advies, mediation, Michiel van Kerkhoff

Mediation is geen beschermd beroep, dus iedereen kan zich als mediator opwerpen.

Ik ben jurist, opgeleid om conflicten te hanteren, te analyseren en op te lossen. Echter, ik ben geen advocaat, en dus niet ingesteld voor het behartigen van eenzijdige juridische belangen.

Verschillende leidinggevende rollen in het bedrijfsleven hebben mijn persoonlijke interesses en vaardigheden gevormd.

In mijn mediation werk ik aan herstel van vertrouwen en geef ik ieder de ruimte om zijn of haar standpunten en belangen te verduidelijken.

Ik zal regelmatig vragen stellen om te proberen het conflict en de belangen van beide partijen te verhelderen. Hoewel het de bedoeling is dat beide partijen tijdens de conflictbemiddeling zelf aan een oplossing van hun geschil werken, zal ik zelf ook suggesties kunnen doen voor een mogelijke oplossingsrichting.

Vanuit een praktische instelling ben ik gericht op resultaten waardoor mijn mediation niet onnodig veel tijd in beslag neemt.

Mijn combinatie van juridische studie, leidinggevende ervaring, trainingen, MBA en mediation opleiding legt de basis voor een persoonlijk en concreet mediation traject.


«   »