De Serrano rivier komt na verwijdering dicht bij elkaar.

Zakelijke mediation

Betrokken en empathisch

Praktisch en doelgericht

Waarmee kan ik je helpen ?

Binnen het bedrijfsleven is het afstemmen tussen eigenaren, directie, managers en medewerkers een hele uitdaging. Wellicht bevindt de onderneming zich in een complexe situatie, waarbij verschillende spelers niet op dezelfde lijn zitten. Dit geeft spanningen en trekt een wissel op een succesvolle toekomst.

Zakelijke mediation kan helpen om processen en relaties te verbeteren of tot een goed einde te brengen.

Waarom Dinkel Advies voor zakelijke mediation ?

Ik heb eens het boek ‘getting to yes’ gewonnen bij een vraag aan 200 intelligente managers.

In een perfecte concurrentie rijden dagelijks 10.000 auto’s tussen Amersfoort en Enschede. U bezit een benzinepomp halverwege, naast een concurrent. Beiden zijn uit beide richtingen bereikbaar en kunnen dezelfde condities toepassen. Hoe kun je de omzet vergroten?

Mijn werkwijze als mediator is praktisch en oplossingsgericht.

Een juridische achtergrond geeft mij een analytische capaciteit en inzicht in toepasselijke regelingen.

Door mijn leidinggevende functies in het bedrijfsleven heb ik ervaring met doelstellingen, processen en relaties.

Tijdens de mediation gaan we samen belangen en mogelijke oplossingen in kaart brengen.

Vanuit mijn praktische instelling kunnen binnen korte termijn resultaten worden behaald.

Ook door voordelige tarieven is Dinkel Advies een goed alternatief om door conflictbemiddeling tot gezamenlijk gedragen oplossingen te komen.

Wat is zakelijke mediation ?

Zakelijke mediation is een vorm van conflicthantering die in veel gevallen zeer effectief werkt om conflicten in het bedrijfsleven weg te nemen.

Conflict mediation op business niveau kan betrekking hebben op overnames, fusies, reorganisaties, contractuele verplichtingen, werkrelaties of andere zaken gerelateerd aan het ondernemingsrecht.

Tijdens een zakelijke mediation gaan betrokken partijen in overleg om de situatie te bespreken en gezamenlijk tot oplossingen te komen.

 

Conflicten zijn menselijk en komen overal voor waar mensen met elkaar samenleven, werken of samenkomen.

Ieder mens heeft een andere belevingswereld, andere wensen en een ander ideaalbeeld.

Zakelijke conflicten kunnen ontstaan tussen personen die strijdige belangen hebben.

Een mediator kan u helpen een geschil te beslechten. Een zakelijke mediator heeft ervaring in het bedrijfsleven.

Conflictbemiddeling is doelgericht, kostenefficiënt en bevordert het normaliseren van relaties.

Bij mediation zijn er geen winnaars en verliezers, maar ontstaat er voor beide partijen een bevredigende win-win situatie.

Mediation richt zich op belangen, die vaak niet open op tafel liggen, maar schuil gaan achter opvattingen en posities.

Door het vergroten van de ‘taart’ kunnen creatieve opties worden verkend en gezamenlijk gedragen oplossingen worden bereikt.

 

Zakelijke mediation kan een goede manier zijn om conflicten op te lossen.

Stappenplan mediation

Voordat conflictpartners tot mediation komen zijn zij vaak in een impasse beland. De communicatie is verslechterd en de standpunten zijn verhard. Mediation is gericht op het verbeteren van communicatie en het bewegen van standpunten naar belangen en vervolgens naar mogelijke oplossingen.

De volgende stappen zijn te onderscheiden in het mediationproces:

1. Voorbereiden

 • Contact tussen partijen en mediator
 • Informatie over mediationproces
 • Overeenkomst tot mediation

 

2. Openen

 • Kennismaking tussen partijen en mediator
 • Toelichting op het mediationproces

 

3. Onderzoeken

 • Beide partijen vertellen hun verhaal
 • Herkennen van emoties
 • Bewegen van standpunten naar belangen

 

4. Indelen

 • Bevestigen en indelen van belangen
 • Verruimen van perspectief
 • Verkennen van bereidheid tot onderhandelen

 

5. Onderhandelen

 • Genereren van mogelijkheden
 • Toetsen aan objectieve criteria
 • Onderhandelen over oplossingen

 

6. Besluiten

 • Samenvatten mediationproces
 • Bevestigen onderhandelingsresultaten
 • Voorbereiden vaststellingsovereenkomst

 

7. Afsluiten

 • Ondertekenen vaststellingsovereenkomst
 • Sluiten mediation

Voor meer informatie kunt U vrijblijvend contact opnemen.

Dinkel Advies op sociale media

Menu